KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00215

A kedvezményezett neve: Rábahídvég Község Önkormányzata

A projekt címe: Rábahídvég Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 7.000.000,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06. 30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00215

A projekt tartalmának bemutatása:

Rábahídvég Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívásra.
A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez. A nyertes projekt az alábbi főbb elemeket tartalmazza:
• Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
• Tesztelés, élesítés
• Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
• Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
• Eszközbeszerzések
• Képzéshez kapcsolódó költségek
• Projektmenedzsment
• Kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A projekt lehetőséget biztosított az önkormányzatok – Rábahídvég, Püspökmolnári, Gersekarát, Telekes és Sárfimizdó - honlapjainak akadálymentesítésére, e-ügyintézésre alkalmassá tételére oly módon, hogy a helyi iparűzési adóügyek elektronikusan elérhetőek legyenek.
A projekt biztosítja, hogy az ASP központ keretében biztosított szakrendszereket (önkormányzati adórendszer, gazdálkodási rendszer, iratkezelő rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, hagyatéki leltár rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, az elektronikus űrlap szolgáltatással) használjuk.

Sárfimizdó Önkormányzat 2018